Sonda
Czy używasz wielorazowych worków na zakupy?
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU „1000 obserwujących” NA STRONIE OVIUM_PL  W SERWISIE INSTAGRAM

 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem konkursu „1000 OBSERWUJĄCYCH” jest firma Ovium reprezentowana przez Annę Gajowczyk oraz pracownia rękodzielnicza Ściągara tworzona przez Natalię Dudek, zwane dalej „Organizatorami”.

 

 1. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 1. Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.

 

 1. Celem Konkursu jest promocja marki Ovium oraz pracowni rękodzielniczej Ściągara.

 

 1. Konkurs trwa od dnia 05.10.2019 r. (sobota) do 14.10.2019r. (poniedziałek).

 

2 Uczestnicy konkursu

 

 1. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne działające jako konsumenci, które są osobami pełnoletnimi lub są osobami powyżej 13 roku życia a poniżej 18 roku życia, posiadającymi ograniczoną zdolność do czynności prawnych, oraz posiadającymi zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w

 

 1. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej brała udział osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu oraz pozbawiona ewentualnej nagrody w Konkursie.

 

 1. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.

 

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien:
  1. Odpowiedzieć na pytanie konkursowe „Jakie powinno być pytanie konkursowe z okazji 2000 obserwujących?”
  2. Zaobserwować profil sciagara_com na Instagramie, Ściągara na Facebooku oraz ovium_pl na Instagramie i Facebooku
  3. Zaprosić do konkursu 2 osoby

 

 1. Odpowiedź udzielona przez Uczestnika:
  1. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem;
  2. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Produktu Promocyjnego,
  3. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.
  4. w przypadku wykrycia naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień, Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie.

 

 1. Uczestnik ma prawo zgłosić do Konkursu dowolną liczbę odpowiedzi – pod warunkiem zaproszenia w każdej z nich innych osób.

 

 

 3 Nagrody

 

 1. W Konkursie przyznane zostaną zestaw płatków do demakijażu Ovium, zestaw woreczków na zakupy oraz workoplecak Ściagara.

 

 1. Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.

 

 1. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.

 

 1. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana nie więcej niż jedna Nagroda.

 

4 Przebieg konkursu

 

 1. Uczestnik umieszcza odpowiedź na pytanie konkursowe (pkt. 4.1) pod postem konkursowym na profilu firmy OVIUM_PL w serwisie Instagram

 

 1. Każdy z Uczestników będzie mógł odpowiedzieć na pytanie konkursowe dowolną liczbę razy

 

 1. Na podstawie udzielonych odpowiedzi Organizatorzy wybiorą jednego zwycięzcę

 

 1. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej w dniu 15.10.2019 w komentarzu pod postem konkursowym.

 

 1. Zwycięzca jest zobowiązany do wysłania Organizatorowi danych do wysyłki poprzez adres e-mail: oviumpl@gmail.comlub za pośrednictwem DM w serwisie Instagram.

 

 1. W przypadku nieotrzymania od Laureata do dnia 19.10.2019r. wiadomości, o której mowa w ust. 5 powyżej, Uczestnik ten traci prawo do Nagrody.

 

 1. Nagrody zostaną wysłane Zycięzcom w terminie ustalonym indywidualnie, w formie przesyłki kurierskiej lub do wybranego Paczkomatu na adres podany w nadesłanej wiadomości.

 

 1. W przypadku, gdy przesyłka z Nagrodą powróci do Organizatora jako nieodebrana przez Uczestnika (pomimo awizowania), Uczestnik traci prawo do Nagrody.

 

 1. Lista Laureatów (zawierająca imiona oraz nazwę profilu na Instagramie) zostanie opublikowana w terminie do dnia 15.10.2019r. na profilu ovium_pl pod postem konkursowym

 

 1. Organizator konkursu z chwilą publicznego ogłoszenia zwycięzcy akcji, nabywa prawo własności zwycięskiej odpowiedzi konkursowej, a także prawa autorskie i pokrewne do niego zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawie pokrewnym z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.1994,Nr24,poz.83).

 

  

 

 8 Postanowienia końcowe

 

3.1. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za uczestników konkursu.

 

3.2. Organizator konkursu nie odpowiada za treści niezgodne z pkt. 5.1,5.2,5.3

 

3.3. Organizator konkursu informuje, że promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Instagram ani z nim związana.

 

3.4. Postanowienia niniejszego regulaminu są zgodne z regulaminami Instagram oraz Standardami społeczności Instagram, oraz nie wyłączają ich zastosowania ponad postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

 

Organizator konkursu- Anna Gajowczyk oraz Natalia Dudek

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl