Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU „Premiera rękawiczki” NA STRONIE OVIUM_PL  W SERWISIE INSTAGRAM

 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem konkursu „Premiera rękawiczki” jest firma Ovium reprezentowana przez Annę Gajowczyk 

 

 1. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 1. Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.

 

 1. Celem Konkursu jest promocja marki Ovium oraz marki Pantalones.

 

 1. Konkurs trwa od dnia 06.12.2019 r. (piątek) do 08.12.2019r. (niedziela).

 

2 Uczestnicy konkursu

 

 1. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne działające jako konsumenci, które są osobami pełnoletnimi lub są osobami powyżej 13 roku życia a poniżej 18 roku życia, posiadającymi ograniczoną zdolność do czynności prawnych, oraz posiadającymi zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w konkursie

 

 1. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej brała udział osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu oraz pozbawiona ewentualnej nagrody w Konkursie.

 

 1. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.

 

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien:
  1. Odpowiedzieć na pytanie konkursowe „Jak przekonasz znajomą lub znajomego do akcesoriów ovium?”
  2. Zaobserwować profil Ovium na instagramie i Facebooku
  3. Zaprosić do konkursu 3 osoby (oznaczyć je w komentarzu z odpowiedzią na pytanie konkursowe)

 

 1. Odpowiedź udzielona przez Uczestnika:
  1. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem;
  2. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Produktu Promocyjnego,
  3. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.
  4. w przypadku wykrycia naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień, Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie.

 

 1. Uczestnik ma prawo zgłosić do Konkursu dowolną liczbę odpowiedzi – pod warunkiem zaproszenia w każdej z nich innych osób.

 

 

 3 Nagrody

 

 1. W Konkursie przyznane zostanie pudełko premierowe z rękawicą do peelingu i kosmetykami o łącznej wartości 347,00 PLN plus niespodzianka

 

 1. Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.

 

 1. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.

 

 1. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana nie więcej niż jedna Nagroda.

 

4 Przebieg konkursu

 

 1. Uczestnik umieszcza odpowiedź na pytanie konkursowe (pkt. 4.1) pod postem konkursowym na profilu firmy OVIUM_PL w serwisie Instagram

 

 1. Każdy z Uczestników będzie mógł odpowiedzieć na pytanie konkursowe dowolną liczbę razy

 

 1. Na podstawie udzielonych odpowiedzi Organizatorzy wybiorą jednego zwycięzcę

 

 1. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej w dniu 18.08.2020 w komentarzu pod postem konkursowym oraz na stories na profilu ovium_pl.

 

 1. Zwycięzca jest zobowiązany do wysłania Organizatorowi danych do wysyłki poprzez adres e-mail: oviumpl@gmail.com lub za pośrednictwem DM w serwisie Instagram.

 

 1. W przypadku nieotrzymania od Laureata do dnia 20.08.2020r. wiadomości, o której mowa w ust. 5 powyżej, Uczestnik ten traci prawo do Nagrody.

 

 1. Nagrody zostaną wysłane Zycięzcom w terminie ustalonym indywidualnie, w formie przesyłki kurierskiej lub do wybranego Paczkomatu na adres podany w nadesłanej wiadomości.

 

 1. W przypadku, gdy przesyłka z Nagrodą powróci do Organizatora jako nieodebrana przez Uczestnika (pomimo awizowania), Uczestnik traci prawo do Nagrody.

 

 1. Odpowiedzi można zgłaszać do 17.08.2020 do godziny 23.59

 

 1. Organizator konkursu z chwilą publicznego ogłoszenia zwycięzcy akcji, nabywa prawo własności zwycięskiej odpowiedzi konkursowej, a także prawa autorskie i pokrewne do niego zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawie pokrewnym z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.1994,Nr24,poz.83).

 

  

 

 8 Postanowienia końcowe

 

3.1. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za uczestników konkursu.

 

3.2. Organizator konkursu nie odpowiada za treści niezgodne z pkt. 5.1,5.2,5.3

 

3.3. Organizator konkursu informuje, że promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Instagram ani z nim związana.

 

3.4. Postanowienia niniejszego regulaminu są zgodne z regulaminami Instagram oraz Standardami społeczności Instagram, oraz nie wyłączają ich zastosowania ponad postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

 

Organizator konkursu- Anna Gajowczyk 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl